O firmie

img

 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o. rozpoczęło dzialalność w marcu 2014r. Spółka mimo swojego młodego wieku posiada duże doświadczenie w kompleksowej budowie dróg jako że jej fundamenty powstały na bazie isniejącej już od ponad 20 lat firmy drogowej z Olszy k/Mogilna. Zajmujemy się kompleksową budową dróg jak też ich modernizacją, remontami, bieżącym utrzymaniem. Specjalizujemy się w szeroko pojętych pracach bitumicznych (układanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, powierzchniowe utrwalenia grysami i emulsją asfaltową) jak też w robotach ziemnych, wykonywaniu podbudów z kruszywa czy pracach brukarskich. Świadczymy również usługi związane z wykonywaniem remontów cząstkowych nawierzchni, a także z zimowym utrzymaniem dróg.

Zakres usług

PRACE DROGOWO - INSTALACYJNE

  • BUDOWA DRÓG I ULIC
  • powierzchniowe utrwalenia
  • BUDOWA CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK PIESZO - ROWEROWYCH
  • BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, ZATOK AUTOBUSOWYCH, PLACÓW MANEWROWYCH
  • Budowa remont nawierzchni z kostki brukowej, kamiennej
  • Utwardzanie dróg gruntowych i placów
  • Roboty ziemne

alt